Rabatt

Skal du kjøpe varer til alle medlemmene eller skal du på en stor konferanse kan søke forbundet om rabatt. Strøartikler er gratis, men hver klubb kan kun ta ut 3 forskjellige artikler. På øvrige artikler kan det gis 30 % rabatt, men med begrensning på 50,- i støtte på hvert produkt. Har din klubb behov for støtte utover dette kan det søkes forbundet om ytterligere midler. Støtte til gaver/artikler det søkes til utover rabatt på 30% skal ha et klart organisasjons eller verveperspektiv.

Handler gjør man ved å krysse av for det enkelte produkt og antall. Bestilling blir da sendt til forbundet for godkjenning og man får rask tilbakemelding.